Konečně po delší době máme tu možnost předat alespoň jednu dobrou zprávu týkající se projektu Obytný soubor Klamovka (investor Metrostav), tedy výstavbu mnohapatrových bytových domů v těsném sousedství samotného parku.

Soud uložil na základě žaloby Spolku Za život lidskej předběžné opatření, čímž pozastavil platnost ÚR (územního rozhodnutí k umístění stavby) až do rozhodnutí soudu. Samotné usnesení soudu zde .

 

Soud by určitě předběžné opatření neuložil, pokud by o správnosti vydání ÚR neměl pochybnosti. Neznamená to zdaleka definitivní vítezství, ale je to po delší době konkrétní, hmatatelný úspěch, který dává to podstatné – čas.

 

Situace na radnici Prahy 5 se po volbách změnila a věříme, že nové vedení by mělo být ke spolkům a veřejnému zájmu více nakloněno než to předešlé.

 

Samotný Spolek za záchranu Klamovky podepsal prostřednictvím svého předsedy mediační dohodu s Metrostavem, jejíž součástí bylo stažení námitek podaných k projektu v rámci územního řízení. Otázkou nyní zůstává, zda investor na základě tohoto odovolání neodstoupí od mediační smlouvy, což mu její text umožňuje, zajistil si tím tak „zadní vrátka“, pokud jiný spolek se bude odvolávat. Samotný tato podmínka mediační smlouvy nám připadá alibistická.

 

Nicméně nejenom pro členy Spolku za záchranu Klamovky, kteří chtěli a chtějí bojovat dál, ale i pro místní rezidenty a další příznivce Klamovky je toto naděje a šance. Spolek Za život lidskej je jako poslední   ještě „ve hře“ v rámci právně-správních procesů. Na nás na všech, kteří mají zájem na ochráně Klamovky, je pak samozřejmě využít nastálé situace, získaného času a snažit se působit na politiky, aby naše záměry – razantní snížení objemu výstavby, odkup části nebo celého pozemku, se nyní po volbách vrátily na stůl. Živá Praha 5 v tomto bude činná.

 

Za živou Klamovku!

Naděje na záchranu Klamovky žije!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *