Vážení a milí přátelé,

JSME ŽIVÁ PRAHA  5, občansko politické hnutí.

 

Nejedná se pouze o název našeho hnutí, ale i vyjádření našeho programu a cílů, tedy jsme Živá Praha 5 a současně i živá Praha 5, místo, kde žijeme a chceme kvalitně žít i nadále a uděláme pro to maximum.

 

Děkujeme všem, kteří podpořili vznik našeho hnutí  svým podpisem pod petici, a dáli nám tak šanci. Nestojí za námi žádní sponzoři ani politické strany či zájmové skupiny, právě proto se označujeme za občanské hnutí. Nevznikáme účelově těsně před volbami, a ačkoliv jsme v současném zastupitelstvu opoziční silou, tak i přesto aktivně působíme prostřednictvím našich zastupitelů na chod a fungování Prahy 5.

Vznikli jsme zezdola, aktivní prací v terénu, což nám pomohlo i lépe poznat samotnou Prahu 5 a její obyvatele. Naším hlavním cílem je aktivní fungování ryze lokálního hnutí, které bude úzce spolupracovat a reflektovat postoje obyvatel Prahy 5 a místních spolků. Řídíme se striktně třemi zásadami směrem k veřejnosti: Informovanost, Transparence, Participace.

Právě na základě přímé zkušenosti, komunikaci s místními občany, znalostí problémů a charakteru Prahy 5 jsme sepsali i náš program pro říjnové komunální volby. Do těchto voleb jdeme ve spojení se  Společností pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí, spolkem, který již téměř 30 let působí na základě dobrovolnické práce ve prospěch ochrany životního prostředí a kvality žití na Praze 5.

Spolupráci právě s tímto spolkem vnímáme zároveň i za symbolické. Demonstruje naši snahu spolupracovat se spolky a vůbec aktivními lidmi, naslouchat jim a nechat si od nich i poradit. Naše kandidátka je i z tohoto důvodu občanskou platformou a iniciativou, proto na ni naleznete v drtivé většině zástupce bez stranické příslušnosti, ale o to více občansky aktivní a s o to větším zájmem o Prahu 5.

To je i důvod proč pro volby na magistrát podporujeme a spolupracujeme se seskupením PRAHA SOBĚ, se kterým nás spojují nejenom programové cíle, ale i způsob vzniku a fungování a samozřejmě i osobní sympatie a vazby.

Pokud máte jakékoliv nápady či připomínky, neváhejte nás kontaktovat. Těšíme se na spolupráci!

 

JSME (VAŠE) ŽIVÁ PRAHA 5