Dne 21. 6. 2017 se bude zadávat územní studie Na pláni, která má být dalším velmi důležitým dílčím krokem k revitalizaci několik desítek let zanedbávané lokality na Malvazinkách. (https://www.praha5.cz/cs/dokument/urad/212435-mestska-cast-da-podnet-na-zmenu-uzemniho-planu-pro-park-na-plani) Členové spolku Přátelé Malvazinek, z.s., byli vyzváni k hlasování, zda jeho zástupci mají hlasovat pro, proti, či se zdržet. Členka petičního výboru Živé Prahy 5 Běla Vidmarová bydlí vprostřed lokality a zde přinášíme její vyjádření k zadání studie:

Vážená uzavřená pracovní skupino k zadání územní  Na pláni,

Na základě požadavku Výboru spolku Přátelé Malvazinek, z.s., jehož jsem členem, hlasuji pro zadání územní studie Na pláni v termínu 21. 6. 2017 na poslední Vaší uzavřené schůzce, jelikož pokud se Studie nezadá včas, opět hrozí, že radnice MČ Prahy 5 tlaky developerů neustojí a opět dojde k brutálnímu zneužití plochy developerem typu Geosan Sigma, tedy hlasuji takto pouze ze strachu, aby k tomuto nedošlo. K zadání Studie mám mnoho připomínek, stejně jako mnoho obyvatel lokality zde. Prosím o jejich zapracování do zadání Studie, jak jsem žádala již mnohokrát, a to z toho důvodu, aby ateliér Break Point měl písemně v zadání některá fakta z pohledu obyvatel lokality, nejen z pohledu radnice MČ Prahy 5, a aby s nimi mohl pracovat (například vytvořit několik variant pro některé části území).

1) Území před hřbitovem – prosím o vyjmutí této části z procesu Urbanisticko – krajinářské studie Na pláni a o jejich urychlenou opravu, udržování, opravení silnic a doplnění chodníků, vytvoření důstojného popelnicového stání a parkoviště v prostoru vedle květinářství. Plácek uprostřed začít udržovat, doplnit cestičky, lavičky a koše na psí exkrementy. Zušlechtit křoviska, která brání při křížení ulic K vodojemu, Na pláni a U Smíchovského hřbitova výhledu při přednosti zprava.

2) Dohledat u pozemků č. 1594/1, 1593/1, 1593/4 historii změn územního plánu a neakceptovat lež z dokumentu „Odpovědi na dotazy občanů“, že byly ve všech poválečných plánech vedeny jako stavební, jelikož obyvatelé lokality si pamatují, že zde na všech 3 pozemcích byla před cca 30 lety škola a pozemek ke škole. Nevěří, že by toto mohlo fungovat na stavební parcele.

3) U těchto pozemků (č. 1594/1, 1593/1, 1593/4) dojde v zadání studie k velmi rizikovému kroku – zakreslení rodinných domů s koeficientem míry využití. Jsou zde dvě obrovská rizika:

a) Rodinné domy dle projednávaného návrhu novely Stavebního zákona bude možno stavět bez omezení plochy pouze na ohlášku bez stavebního řízení. Veřejnost bude z jednání o stavbě vyloučena, a to i sousedé stavby.

b) Koeficient míry využití též není z hlediska obyvatele akceptovatelný, neboť dodatečná změna koeficientu míry využití může z rodinných domů rychle a jednoduše udělat úplně jiný typ stavby, jak je v Praze běžné (viz plánovaná výstavba na Klamovce).

4) Posunutí terasovitých domů u schodů západním směrem by mohlo ohrozit 2 spojovací cesty ulic K vodojemu a Na pláni a vzrostlé stromy mezi nimi, o jejichž existenci svědčí letecké snímky z google maps.

5) Prosím nadále o stavební uzávěru na pozemky Geosan Sigma (nyní Bytové domy Na pláni, s.r.o.), a to dokud se nepodaří pozemky MČ Prahou 5 vykoupit.

V Praze dne 19. 6. 2017

Běla Vidmarová, K vodojemu 35, Praha 5

Zadání územní studie Na pláni – Malvazinky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *