MUDr. Jan Pláteník, PhD., vysokoškolský pedagog a výzkumný pracovník, 49 let

Motto: Lidé a národy se chovají moudře až po vyčerpání všech ostatních možností…ale nešlo by to
přece je o trošku dřív?

 

 

PROČ?
Pocházím ze severu Čech, v Praze jsem studoval a Prahu 5 jsem si vybral za domov
před necelými 20 lety. Jako amatérský ornitolog a nadšený přírodovědec jsem pro
sebe postupně objevil krásy Prokopského a Dalejského údolí. Bohužel, zároveň s tím
jsem zjistil, že údolí je permanentně v ohrožení výstavbou a jinými necitlivými zásahy.
Svou kandidaturu beru jako potenciální příležitost tohle zlepšit. Není to jen moje věc –
jsem přesvědčen, že tam, kde převládne bezohlednost vůči přírodě, nedaří se ani
lidem.

JAK?
Jak to půjde. U každé záležitosti bych začal snahou jí porozumět, naslouchat, mluvit
s lidmi, získat informace z různých zdrojů a nejlépe přímo na místě. Pak přemýšlet,
analyzovat, hledat možnosti, argumentovat a přesvědčovat.

MÁ „SUPERSCHOPNOST“
Věřím, že disponuji kritickým nezávislým myšlením, často vidím dál než jiní lidé, víc
k podstatě. Umím díky tomu řešit komplexní problémy. A pedagogická praxe mne
naučila i složité myšlenky formulovat jednoduše a výstižně.