Nedávno jsem při jízdě do práce zjistil, že už je to zase tady…S téměř každého sloupu a mnoha cedulí, jam jen oko ohlédne culí se a vykukují na mně tváře s thymolínovými úsměvy budoucích starostů Prahy 5. Všichni nám chtějí sloužit. Ale zvláštní je, že za těch bezmála 30 let, co aktivně zadarmo a ve svém volném čase, pečuji o přírodní park Prokopské a Dalejské údolí, my ani jeden z nich v ničem nepomohl. I když někteří z nich mi v mé snaze chránit přírodu mi aktivně škodili. Snad ještě horší jsou Ti, kteří se snaží parazitovat na práci našeho sdružení a jeho názvu. Jiné tváře vidím poprvé. Ale nutno podotknout, že mnohé z těch, které dobře znám bych radši neviděl vůbec.

Ano, v Praze 5 je to stejné jako v celé republice. „Mnoho náčelníků, žádní indiáni“

Nejtragičtějším způsobem na mně kdysi zapůsobil volební slogan Prahy 13. „Nepřipustím mrakodrapy v parku“.Právě jeho úřad dovoluje porušení stavební uzávěry v chráněném území a to ve stovkách případů. (Víte, že prakticky celé území dnešní Nové Vsi mělo být podle územního plánu zachováno jako rekreační louk a pastviny.).

Za 27 let práce pro ochranu přírody nám nezištně pomohli stovky a tisíce lidí z celé republiky. Každoročně odpracujeme s jejich pomocí – podle počasí a počtu dobrovolníků – 5 až 10 tisíc hodin při sázení stromů, úklidu černých skládek a výřezu nežádoucích dřevin, při ochraně skalních stepí atd. ….

A do toho vstoupí radostná tvář nového kandidáta na starostu, kterého bohužel až moc dobře znám a slibuje a slibuje ….A já se ho chci zeptat proč jste tehdy a tehdy, když jste byl členem vlivné politické strany nebo postupně více stran, hlasoval v rozporu s Vašimi současnými sliby.

Dámy a pánové, vážení spoluobčané,

nechce se mi promarnit výsledky tisíců dobrovolníků a přátel, kteří pracovali při ochraně přírody v Prokopské údolí i jinde, jen kvůli tomu, že některý z mnoha kandidátů ne starostu Prahy 5, by bez váhání rozparceloval chráněná území Prahy 5 na stavební pozemky.

Zatím se o to pokusil každý, který tam byl. A v současnosti se v Prokopské údolí staví a v potoce, který byl pstruhovou vodou, se prohání bagr.

Právo, spoluobčané, ochrana přírody, kterého z nich to opravdu zajímá. Černé stavby zde rostou jako houby po dešti. Současná legislativa umožňuje tyto stavby odstranit. To jen zkorumpovaní úředníci a posluhové developerů dosazení na radnici, nemají nejmenší zájem přijít o své zisky.

 

PROTO VÁS PROSÍM: RECYKLUJTE ODPAD, NERECYKLUJTE POLITIKY.

 

Po desítkách let dobrovolné práce při ochraně přírody jsem se rozhodl spolupracovat v těchto komunálních volbách s volebním číslem 3 Živá Praha 5 a Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí.

 

S pozdravem za Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí

Josef Matoušek