Zadání územní studie Na pláni – Malvazinky

Dne 21. 6. 2017 se bude zadávat územní studie Na pláni, která má být dalším velmi důležitým dílčím krokem k revitalizaci několik desítek let zanedbávané lokality na Malvazinkách. (https://www.praha5.cz/cs/dokument/urad/212435-mestska-cast-da-podnet-na-zmenu-uzemniho-planu-pro-park-na-plani) Členové spolku Přátelé Malvazinek, z.s., byli vyzváni k hlasování, zda jeho zástupci